Follow the news:

Evgeny Garanichev won mass start at the Russian Championships in Khanty-Mansiysk

Men's mass start took place at the Russian Championships in Khanty-Mansiysk. Evgeny Garanichev won the race.

Russian Championships 2014. Khanty-Mansiysk

Men. Mass start

1. Evgeny Garanichev — 42:59.7 (2)

2. Alexey Slepov +14.9 (3)

3. Dmitry Dyuzhev +43.5 (2)

4. Sergey Klyachin +55.9 (1)

5. Evgeny Petrov +1:03.8 (2)

6. Ivan Tcherezov +1:27.7 (3)

RBU Media Office