Follow the news:

Tyumen team won the men's relay at the Russian Championships in Khanty-Mansiysk

Final race of the Russian Championships, men's relay, took place on Wednesday in Khanty-Mansiysk. The team of Tyumen won the relay.

Russian Championships 2014. Khanty-Manisysk

Men. Relay

1. Tyumen-1 (Evgeny Garanichev, Ivan Tcherezov, Andrey Makoveev, Dmitry Elkhin) — 1:18:36.9 (0+6)

2. Moscow (Maxim Tsvetkov, Sergey Bocharnikova, Timofey Lapshin, Alexey Slepov) +14.9 (0+9)

3. Khanty-Mansiysk-2 (Alexey Kornev, Evgeny Petrov, Pavel Okhotnokove, Peter Pashchenko) +1:30.6 (1+12)

4. Khanty-Mansiysk-1 (Yaroslav Ivanov, Evgeny Boyarskikh, Vadim Filimonov, Semen Suchilov) +2:51.3 (0+9)

5. Bashkiria-1 (Anton Babikov, Vitaly Kabardin, Alexander Babchin, Alexander Zhirniy) +2:58.3 (1+12)

6. Krasnoyarsk-2 (Nikolay Eliseev, Alexander Shreider, Sergey Podobaev, Timur Makhambetov) +3:41.6 (2+15)

RBU Media Office