Follow the news:

Tyumen team won Women's Relay at the SB Russian Championships in Tchaikovsky

Team of Tyumen region won the women's relay at the Summer Biathlon Russian Championships in Tchaikovsky.

Izhevsk team placed 2nd, Khanty-Mansiysk team — 3rd.


Summer Biathlon Russian Championships. Tchaikovsky

Relay. Women

1. Tyumen (Victoria Slivko, Anastasia Zagoruiko, Ekaterina Abramova, Irina Uslugina) — 1:13:31.7 (0+5)

2. Izhevsk (Svetlana Bochkareva, Alena Ivanova, Valentina Telitsyna, Uliana Kaisheva) +1:02.3 (0+13)

3. Khanty-Mansiysk (Ekaterina Shumilova, Inna Smirnova, Ekaterina Moshkova, Kristina Reztsova) +1:24.2 (1+9)