Follow the news:

Team Khanty-Mansiysk won men's relay in Tchaikovsky

Men's team Khanty-Mansiysk won relay at the Summer Biathlon Russian Championships in Tchaikovsky. The members of the team were Evgeniy Boyarskih, Petr Pashchenko, Semen Suchilov and Alexey Volkov.

Team Moscow placed 2nd, team Saint Petersburg — 3rd.

Summer Biathlon Russian Championships. Tchaikovsky

Relay. Men

1. Khanty-Mansiysk (Evgeniy Boyarskih, Petr Pashchenko, Semen Suchilov, Alexey Volkov) — 1:18.30.0 (0+11)

2. Moscow (Maxim Tsvetkov, Matvey Eliseev, Artem Sorokin, Kirill Streltsov) +15.0 (0+7)

3. Saint Petersburg (Pavel Magazeev, Alexey Slepov, Alexander Ogarkov, Dmitry Malyshko) +19.8 (0+10)