Follow the news:

Sergey Klyachin won the sprint race at Izhevsk Rifle

Sergey Klyachin won the sprint race at Izhevsk Rifle. Alexander Loginov finished second, Viktor Vasilyev — third.

Izhevsk Rifle. Izhevsk

Sprint. Men

1. Sergey Klyachin – 27.24,6 (1)

2. Alexander Loginov +8,2 (1)

3. Viktor Vasilyev +24,6 (1)

4. Akexey Trusov+26,6 (0)

5. Vladimir Semakov +26,8 (1)

6. Alexey Slepov +31,4 (2)

Results

Analysis

RBU Media Office
Tags: